NUU in Solidarity with cleaners at UU & HU

— English below —

De schoonmakers van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht (FNV Schoongenoeg) hebben schoon genoeg van hun slechte werkomstandigheden en strijden daarom voor een betere CAO (collectieve arbeidsovereenkomst). Op dinsdag 13 november voeren zij daarom actie op de padualaan 101 om 11:45. Wij als Nieuwe Universiteit Utrecht zijn solidair met de schoonmakers en willen onze steun voor hun uitspreken. Wij willen dat iedereen op de universiteit en hoge school gewaardeerd wordt. Wij willen een minder hoge werkdruk voor docenten, we zijn tegen het schuldenstelsel voor studenten en we zijn voor een betere CAO voor de schoonmakers. Kom daarom allemaal dinsdag 13 november om 11:45 naar de padualaan 101 om te laten zien dat wij voor een brede strijd zijn: WE HEBBEN ER SCHOON GENOEG VAN!

The cleaners of University of Utrecht and Hogeschool Utrecht (FNV Schoongenoeg) have had enough of their terrible workingconditions and they are fighting for a better CBA (collective labour agreement). This is why they have an action on tuesday 13 november at padualaan 101, 11:45. We as New University Utrecht are in solidarity with the cleaners and we support their struggle. We want everyone within the university and hogeschool to be appreciated. We want a lower work pressure for teachers, we’re against the loan system for students and we want a better CBA for the cleaners. So everyone please come join the action on 13 november at padualaan 101, 11:45, to show: WE HAVE HAD ENOUGH!