PERSBERICHT: Studenten protesteren tegen de afbraak van het onderwijs

24 september 2018, Utrecht – Deze week protesteren studenten en docenten door het hele land tegen het afbraakbeleid van het kabinet van ons onderwijssysteem. “Miljoenen bezuinigingen waar investeringen beloofd waren, het afschaffen van de basisbeurs en de afnemende kwaliteit van ons onderwijs, wij pikken het niet langer”, aldus een van de studenten van de Nieuwe Universiteit Utrecht (NUU) . Met prinsjesdag is nóg een bezuiniging van 19 miljoen aangekondigd, bovenop de zogenaamde ‘doelmatigheidskorting’ van 183 miljoen. Daarom komen studenten van NUU deze week in actie.

Studenten in Utrecht, verenigd onder de naam Nieuwe Universiteit Utrecht, zullen zich in een landelijke actieweek van 24 tot 28 september aansluiten bij acties georganiseerd door studenten en docenten in het hele land. De voortdurende afbraak van onze universiteiten pikken wij niet langer!

Op maandag en woensdag doen studenten een Schreeuw voor Onderwijs. Op maandag bij de universiteitsbibliotheek op Drift 27 van 12.45-13.45 en op woensdag op de Uithof (12.45-13.45): wij laten letterlijk en figuurlijk van ons horen. We zijn ook op de Uithof aanwezig omdat dit alle studenten raakt (niet alleen de Geesteswetenschappen). NUU werkt ook samen met We Want Woonruimte, een Utrechtse organisatie voor en door studenten, die op dinsdag van 13.00-15.00 een open discussie organiseert over de huisvestingscrisis in Utrecht, in de tuin van de Drift.

Wij eisen een structurele herinvestering waarmee de overheidsuitgaven voor hoger onderwijs terug worden gebracht naar het niveau van de jaren tachtig: 7% van het BBP (in plaats van een magere 5.6% in 2018), een landelijke commissie diversiteit met bindende kracht en een universiteit waar studenten en docenten daadwerkelijke inspraak op het beleid hebben.

“De overheid erkent deze problemen niet. Ze geven liever cadeautjes aan multinationals dan dat ze investeren in de toekomst van onze maatschappij. Als studenten en docenten samen kunnen werken om de problemen in het onderwijssysteem onder de aandacht te brengen, hebben wij een grotere kans dan als wij er alleen voor staan”, aldus Bart van Holsteijn van NUU.